22 November Blauwdruk Conferentie Hoogezand

 

Het doel van het leven gaat verder dan het uitvoeren van een bepaalde taak of het dragen van een titel,

het gaat over datgene wat in je DNA gelegd is en op ieder vlak van je leven een match is.

Verlang je er ook zo naar precies dat te doen wat God voor je heeft voorbereid en volledig de
persoon te zijn die God voor ogen had toen Hij je bedacht vóór de grondlegging van de wereld?

God gaf ons een cadeau om dit te ontdekken, een onmisbare mogelijkheid. Hij gaf ons het vermogen om Zijn stem te verstaan. Daarvoor gaf Hij Zijn geschreven Woord, de Bijbel, en Hij gaf ons Zijn

gesproken woord, de stem van de Geest die spreekt tot onszelf en tot anderen voor ons. In beide
klinkt de levende, ademende, krachtige stem van God, die ons opwekt, leidt, aanmoedigt en Zijn
perfecte wil voor ons leven bekendmaakt.

Maar dan komt de volgende stap. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat je alleen weet wat Zijn wil
is voor je leven, het is Zijn bedoeling dat je in Zijn wil leeft! Hier begint het wat te schuren, want
hoewel veel mensen wel een aantal profetische woorden hebben ontvangen over hun leven, weten
nog maar weinig gelovigen wat ze met deze woorden mogen doen en hoe ze ook daadwerkelijk
zichtbaar worden.

Zo belanden veel profetische woorden op de spreekwoordelijke plank. Mensen
raken teleurgesteld en er kan zelfs afstand tot God ontstaan. Het geloof dat ze hadden op het
moment dat ze het profetische woord ontvingen, is weggeëbd omdat ze simpelweg niet weten wat
ze ermee kunnen doen. Zo ontzettend jammer, en letterlijk zonde! De definitie van zonde is immers
‘je doel missen’. Hoe vervelend is het als je wel de wil van God voor je leven gehoord hebt, maar niet
weet hoe je daar moet komen… Daarom is het de hoogste tijd dat jij als gelovige leert wat je kunt,
mag en hoort te doen met profetische woorden, vanaf het moment waarop je het woord ontvangt
tot het moment waarop het woord werkelijkheid wordt en alle tijd die daartussenin zit.

Een hele Vrijdag waarin je krachtig toegerust wordt in het rentmeester zijn van jouw profetische woorden. Tijdens deze conferenties is er veel ruimte voor bediening en geloven we dat God persoonlijk tot je zal spreken en Hij je zal aanraken zodat jouw blauwdruk onthuld wordt.


Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Efeze 2:10