Missie/visie 

We willen graag discipelen van God zijn.
Niet door ons zelf, maar door zijn Geest graag het koninkrijk van God zichtbaar maken daar waar we kunnen. Mede door conferenties en toerustingsdagen hopen we herstel en leven brengen in de levens van mensen op het gebied van geest, ziel en lichaam en vrijheid brengen waar men gebonden is.

Als je tot geloof bent gekomen is jou geest opnieuw geboren
Om die geest de ruimte te geven heb je herstel nodig in je Hart ziel en verstand.
Deze zijn immers nog niet vernieuwd
Helaas gaat dit niet in een split second, maar is dit een proces van elke dag
Het is fantastisch om steeds meer in de vrijheid te komen om Christus zichtbaar te maken in jou leven en je omgeving
We hopen dat de Herstel Dagen, toerustingen en conferenties hierin bijdragen.

Zodat je God lief kunt hebben met heel je hart en heel je ziel en lichaam.

Mijn zoon & dochter, luister naar mijn woorden. Houd je oren open voor wat ik zeg. Vergeet Mijn woorden nooit meer, maar bewaar ze diep in je hart. Want Mijn woorden brengen je leven. Ze zijn genezing voor je hele lichaam. Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven. Spreuken 4:20-23

Samen wandelen als zonen en dochters om te groeien en bloeien zo als hij jou heeft bedoeld.