Zaterdag 16 maart  Toerustingsdag

Spreuken 4:23-27 HTB

Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.

Een relatie met Vader, Jezus en de Heilige Geest speelt zich af in je hart. Je hart neemt een speciale plaats in je leven in. Als we Hem willen gaan ervaren en met Hem leven, dan is het van belang dat we leren vanuit ons hart te leven.

Maar we zijn niet altijd verbonden met ons eigen hart. Soms hebben we muren om ons hart gebouwd of zijn er blokkades. Ondanks pijn, verdriet en falen in je leven ben je zo welkom bij Hem. God openbaart zichzelf als een liefdevolle Vader. Wil jij Zijn onvoorwaardelijke liefde ontvangen? Mag Hij je omarmen en welkom thuis heten?

 

Naast Bijbelse onderwijs staat ook een persoonlijke ontmoeting en openbaring van de Vader, Zoon en Heilige Geest centraal. Zowel tijdens de lezing als in de workshops.

 

Geest – Ziel – Lichaam
Wanneer je je ergens 'Welkom' en 'Thuis' voelt, kan je tot rust komen!

Als mens herkennen we allemaal wel eens voor een kortere of langere periode onrust.
In ons denken 'ben ik goed genoeg'?
In ons gevoel 'maak ik weer die fout, wat denken mensen of wat denkt God van mij'?
Naast de onrust in ons denken en ons gevoel, kan onrust ook heel concreet gevoeld en ervaren worden in ons lichaam.
Onrust die langere tijd aanhoudt, kan zichtbaar worden in signalen die het lichaam afgeeft: gejaagd gevoel, stemmingswisselingen, slecht slapen, hoofdpijn, maag-darm klachten, hormoonverstoringen, gewichtsproblemen, ...

Het woord van God leert dat we bij Hem welkom zijn en ons altijd thuis mogen voelen, veilig en geliefd. Gods Geest geeft deze zekerheid door aan onze geest met een krachtige uitwerking op onze ziel en lichaam: rust!

Tijdens de workshop leer je heel praktisch welke invloed onrust en stress op je lichaam heeft. 
Stress is ons allemaal bekend, hoe kan je hier als kind van God sterk in staan?!

 

Sprekers en workshop leiders van deze dag:

Erika Koelewijn is getrouwd met Dirk en moeder van drie volwassen kinderen. Ze is als coach werkzaam in haar praktijk Heal Your Heart. Het is haar verlangen om harten te zien genezen en mensen tot groei en bloei te zien komen.


José Buik- Evers heeft 20 jaar in het ziekenhuis gewerkt als verpleegkundige, verdere scholing gevolgd in de orthomoleculaire geneeskunde en gespecialiseerd in de vrouw en haar hormonen. Werkzaam in haar praktijk ‘Hormoonspecialist’ in Baarn, spreekt ze vrouwen van alle leeftijden. Getrouwd met André en 2 thuiswonende kinderen Daniel 20 jr en Hannah 18 jr.

 

Progamma:

9:30 Inloop

10:00 Opening

10:00-10:30 Worship

10:30u-11:15 Spreekbeurt Erika

11:15-11:40 Pauze koffie/thee

11:45-12:30 Spreekbeurt Jose

12:30-13:15 Lunch pauze

13:15u-14:30 in 2 workshops uiteen (Jose en Erika)

14:30-14:50 Pauze koffie/thee

14:50-15:30 Vragen(half)uurtje

15:30 Afsluiting en Worship

16:00 Einde dag

Verder is er door de dag heen gelegenheid voor gebed. 

 

Deelnemers kunnen bij aanvang dag kiezen tussen twee workshops:

workshop 1: Erika Koelewijn : Een relatie met Vader, Jezus en de Heilige Geest speelt zich af in je hart.

Tijdens deze workshop leer je om de reis van Jou hoofd naar Jou hart te maken.

workshop 2: Jose Buik- Everts : Geest-ziel-lichaam, wanneer je ergens ‘Welkom’ en ‘Thuis” voelt, kan je tot rust komen.

Tijdens deze workshop leer je heel praktisch welke invloed onrust en stress op je lichaam heeft. 
Stress is ons allemaal bekend, hoe kan je hier als kind van God sterk in staan?!

 

 

Locatie : Winkelhoek 19 Hoogezand

Aanmelden verplicht !